ГЛА̀УБЕРОВ

ГЛА̀УБЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Глауберова сол. Минер. Хим. Вид натриев сулфат — минерал във форма на безцветни прозрачни кристали с горчивосолен вкус, употребяван в производството на целулоза, стъкло, сода и др. и в медицината като противоотрова, разслабително средство и др. Някои от минералните извори се ползват за добиване на различни соли. От изворите в Карлови Вари ежегодно се добиват около .. , 1300 тона глауберова сол и др. Н. Ненков и др., БС, 42. Глауберова сол.., тя е сива като прах или като брашно; употребява ся за лекарство и в земеделието. Д. Мутев, ЕИ, 127.

— От нем. собств.

Списък на думите по буква