ГЛАЦИОЛО̀ГИЯ

ГЛАЦИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за изследване на ледниците и леда, на техните физически свойства и разпространение, както и за изучаване на условията за натрупване на вечен сняг, за образуване на лавини и под. Глациологията регистрира големи успехи благодарение на систематичните ледникови проучвания, извършени в планините на Средна Азия, в Кавказ, в Урал и по планините в североизточните предели на СССР. А. Бешков и др., ИГ, 209.

— От лат. glacies 'лед' + [ гр. λόgος 'наука'].

Списък на думите по буква