ГЛАЦИОЛО̀ЖКИ

ГЛАЦИОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до глациология, до ледници, лед. Той [П. А. Кропоткин] извършил ценни физикогеографски (главно морфоложки и глациоложки) и геоложки проучва‑

ния в Манджурия (Дунбей), Източен Сибир и по Саяновите планини; също така проучил ледниковите седиментации в Швеция и Финландия. А. Бешков и др., ИГ, 151.

Списък на думите по буква