ГЛАШАТА̀ЙСКИ

ГЛАШАТА̀ЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от глашатай. Глашатайска длъжност. Глашатайска униформа.

ГЛАШАТА̀ЙСКИ

ГЛАШАТА̀ЙСКИ. Нареч. от прил. глашатайски Обикн. с предл. по. По начин, присъщ на глашатай; силно, така че да се чуе от всички. Когато [войниците] стигнаха до камбанарията, откъм общинското управление се раздвижиха, развикаха се. — Отиват си! — съобщи по глашатайски някой. Г. Караславов, ОХ II, 576.

Списък на думите по буква