ГЛАШАТА̀ЙСТВО

ГЛАШАТА̀ЙСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Работа, служба на глашатай. Денят на въоръженото антифашистко въстание в Крушица трябваше да завърши с всенароден митинг. Разсилният не се намери, за да бие барабана, и тогава общинският бикогледач бай Кръстьо, като бивш военен барабанчик, пое върху себе си глашатайството. Н. Хайтов, ШГ, 280.

Списък на думите по буква