ГЛЕД

ГЛЕД, глѐдът, глѐда, мн. няма, м. Остар., сега поет. 1. Зрение. Кета заболе с очите. Почервенеха, па отекоха, па забраха, ‑..- при очи без глед остана... М. Георгиев, Избр. разк., 238. Цъфтяха дърветата, / бе възроден, / бе хубав светът, / и тържествен. / Но аз не видях, / но аз го не чух / след глухото си заслепение. / .. / Но даде ми ти своя слух, / своя глед, / и цъфнаха в слънце просторите. Хр. Радевски, ВН, 44.

2. Поглед. Ястреб е опружил криле над царския град, впил стръвен глед в сърцата на людете, вие се и дебне къде да забие нокти и клюн. М. Смилова, ДСВ, 176. Щом видях зловещия Мандаджиолу,.., хвърлих мазилото. Баща ми с глед искаше да узнае причината. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 46. Поръчах да ми донесат сухо телешко месо и вино, като се погрижих да си измена и глед, и глас, в което нещо.. се бях упражнил през течението на бурния си живот. Св. Миларов, СЦТ, 52. Унесъл глед към бойното поле, / той сепна се и мигом се опомни. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 202. Гоце: Гост проклет / в сива порта впива глед. В. Марковски, ЛГ, 91-92.

3. Гледка, изглед. Привет вам, егейски простори, / пленява ни чудний ви глед, / пред наште омаяни взори / вълшебен откривате свет. Ив. Вазов, Съч. V, 24. Какъв шир, какъв глед, / какъв чуден рай / се разстлал надалек — / татък до безкрай... Ц. Церковски, Съч. I, 130.

4. Вид, изглед на нещо. Колкото за вънкашний глед на романските градове, за направата на къщята им и за къщний живот, .. разбираме от едновремешний град Помпей, дето сега го отварят. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 4, 6.

5. Остар. Гледане. Съборната църква и Кремлин, дето е палатата на вехтите царе, са общи здания, достойни за глед. Ив. Богоров, КГ, 106.

Няма глед. Остар. и диал. Не може да бъде обхванат с поглед, не може да бъде видян от край до край; много обширен, много голям. Високо дърво вър нема, / широко поле глед нема, / убава мома род нема. Нар. пес., СбНУ ХI, 12. Под глед. Остар. На преглед. "Сичката турска войска беше на крак въоръжена, която Н. С. Князът я премина под глед (под смотра)." ДЗ, 1868, бр. 2, 8.

Списък на думите по буква