ГЛЕДА̀ЕМОСТ

ГЛЕДА̀ЕМОСТ, ‑ттА̀, мн. няма, ж. Спец. Нежел. Характеристика на телевизионно програма, канал, предаване, свързана с броя на неговите зрители. БНТ е все така лидер на тв пазара главно с новините (30 % средномесечна гледаемост). Кеш, 2001, бр. 44, 11. — При кабелните телевизии остава вечен проблемът с борбата за територия. Това влие пряко на вашата гледаемост. СТ, 1999, бр. 43, 30. 70 милиона американци са гледали цялото интервю.., което е рекорд по гледаемост на новинарска програма. С, 1999, бр. 2307, 15.

Списък на думите по буква