ГЛЀДАНИЦА

ГЛЀДАНИЦА ж. Диал. Годеница. Загинал йе Иван, добър юнак, / с мъртви уста дума продумало: / — Мои брайкя, мои нероджени, / я идете доле на полето, / .. / извадете три златни яблъки, / .. / че я имам мома гледаница; / та ю дайте три златни яблъки. Нар. пес., СбНУ ХIII, 39.

Списък на думите по буква