ГЛЀДКА

ГЛЀДКА ж. 1. Това, което се открива пред погледа на някого, обикн. когато гледа от високо място; изглед, панорама. Излизаме на билото и пред нас се открива чудна гледка. Вижда се като на длан цялото При‑

морско, кацнало на скалистия, вдаден в морето нос. П. Незнакомов, МА, 59. Малцина рискуват да излязат по изхълменото, каменливо, лошо шосе и да се порадват на чаровната гледка на Владайското пленително усте. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 17. Кадир ефенди се спря до прозореца. Кабинетът му се намираше на втория кат и оттук се откриваше широка гледка към морето и пристанището. Д. Спространов, С, 57. Едра и хубава става гората от двете страни на шосето,.., все по-величествена е гледката наоколо. Ем. Станев, ЯГ, 102. Иванка Руменова огледа площада — целият бе ограден с ниски дървени дюкяни,.. Но тая неприветлива гледка не смути ни най-малко младата жена. Д. Талев, ПК, 188.

2. Видът на нещо (обстановка, картина, случка, лице и под.), който привлича вниманието. Гледката, която се изправи пред нас, замъгли очите ни. Върху изнесена на плочника маса Вучо беше сложил мангал с жар и върху нея скара. Г. Белев, ПЕМ, 57-58. От това място гледката на улицата е доста занимателна за любящия да наблюдава. Ив. Вазов, Съч. Х, 122. Внушителна е гледката при издигане на знамето над плаца, в началото на игрите. Н. Фурнаджиев, МП, 89. И чак когато позатихна първото чувство на скръб и уплаха от тежката гледка на смъртта, тя можа да събере мислите си. Г. Райчев, ЗК, 218. Момиченцето ѝ седеше зад нея,.. То непрекъснато въртеше глава наляво и надясно или се мъчеше да надзърне през рамо на майка си долу, в подножието на скалистата урва,.. Гледката на двете жени — настоящата и бъдещата — беше прелестна... Ем. Манов, БГ, 56. // Необикновен обект за наблюдение; зрелище. В една градина славна зоологическа, / в желязна клетка историческа, / затворен беше лъв,.. И в тая тесна клетка / той беше интересна гледка / и нервно правеше разходка / с величествена важна лъвова походка. Елин Пелин, ПР, 37. Но смаени очи се сбраха изведнъж / върху най-дългий топ: какъв е тоя мъж / над всички щръкнал? Страшна гледка! В глава на скелет огнен поглед светка! К. Христов, ЧБ, 269. Удивителна гледка представят тези чудовища [кашалотите], кога те, със своите движения, вълнуват повърхността на морето. С. Бобчев, ПОС (превод), 319.

Списък на думите по буква