ГЛЕЗА̀НА

ГЛЕЗА̀НА ж. Разг. Глезла. Голямо момиче си вече, пък каква си глезана, я се среши сама, не чакай майка си.

Списък на думите по буква