ГЛЕЗА̀НЧЕ

ГЛЕЗА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. гальов. от глезан. Вижте го бабиното глезанче, баница му се приискало.

Списък на думите по буква