ГЛЀЗЕНЕН

ГЛЀЗЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Анат. Който се отнася до глезен1. Глезенен оток. Глезенна става.

Списък на думите по буква