ГЛЕЗЛЍВО

ГЛЕЗЛЍВО. Нареч. от глезлив; глезено. — Защо стана така? Защо? — изрече глезливо тя, като го загледа с очи, в които се мъчеше да вложи израз на разкаяние. П. Славински, ПЗ, 288.

Списък на думите по буква