ГЛЕЗО̀ТЯ

ГЛЕЗО̀ТЯ, ‑иш, мин. св. ‑их, несв., прех. Разг. Неодобр. Глезя. глезотя се страд.

ГЛЕЗО̀ТЯ СЕ несв., непрех. Глезя се.

Списък на думите по буква