ГЛЕЙ

ГЛЕЙ, глѐят, глѐя, мн. няма, м. Геол. Хоризонтален почвен пласт от лепкава глина, който не пропуска вода и пречи на развитието на растенията. При движението си отдолу нагоре водата изнася ситни почвени частици, които напластява.. и образува също един хоризонтален пласт от лепкава глина, наричан глей. Д. Велев, М II, 20.

— Рус. глей.

ГЛЕЙ

ГЛЕЙ. Вж. гледай.

Списък на думите по буква