ГЛЕНЯ̀СВАНЕ

ГЛЕНЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гленясвам.

— От Вл. Георгиев, Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква