ГЛЕТ

ГЛЕТ, мн. няма, м. Хим. Окис на оловото с примеси от други метали, който се употребява за получаване на глеч и др.; оловна охра.

Списък на думите по буква