ГЛЀТЧЕР

ГЛЀТЧЕР м. Ледник във високи планини или полярни области. Зад голата пустиня на крайбрежната ивица следва хълмиста земя с мек климат и хубави пасища:.. В тая част на Перу, в зелената долина край р. Римак, под ослепително бели глетчери е и столицата Лима. Е. Николов, П, 24. Аз имах радостта да видя чудната зъбчеста грамада на Калинин връх (2620 м),.., и в хоризонта — Пирин планина, по която лъщяха снеговете като глетчери. Ив. Вазов, Съч. ХV, 85. Айсбергите се откъсват от ледените реки — глетчерите, които бавно пълзят по някои високопланински долини. Б. Ангелов, ЗМ, 28. — Наша алпинистка тя е смела, / на Памир катерихме се с нея, .. Как умело / глетчера премина! Е. Багряна, ПЗ, 90.

— Нем. Gletscher. — Географски календар, Летоструй, 1876.

Списък на думите по буква