ГЛИГА̀НОВ

ГЛИГА̀НОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на или от глиган; глигански. Влизаме през парадния вход — навсякъде се виждат ловджийски трофеи — еленови рога, глиганови глави, препарирани птици. Г. Караславов, Избр. съч. III, 227. Глиганово месо.

2. Който е свързан с глиган. И тогава виждам внезапно, че насреща ми, сред храстите, стои глиган,.., глигановата пътека минаваше съвсем наблизко до моята пусия. Й. Радичков, СР, 224-225.

Списък на думите по буква