ГЛИНЀЕНЕ

ГЛИНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от глинея; гниене.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква