ГЛЍНЕНО

ГЛЍНЕНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който има в състава си глина; глинесто-, напр.: глиненопясъчен, глиненотухлен.

2. Който има цвят, подобен на цвета на някой от видовете глина; глинесто-, напр.: глиненожълт, глиненокафяв.

Списък на думите по буква