ГЛЍНЕСТО

ГЛЍНЕСТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който има в състава си глина; глинено-, напр.: глинестоваровит, глинестокарбонатен, гли‑

нестопесъчлив, глинестопясъчен, глинестослюден.

2. Който има цвят, подобен на цвета на някои от видовете глина; глинено-, напр.: глинестожълт, глинестожълтеникав, глинесторъждив.

Списък на думите по буква