ГЛИНОЗЀМ

ГЛИНОЗЀМ, мн. няма, м. Каолин, бяла глина. Потрошени ситни камъне, които съдържат у себе си тоя окис [от глиний],.., смесени с пясък, съставляват тъй наречената пръст глинозем,.., която е чиста и бяла и ся употребява за правение чинии и порцелан (фарфор). С. Веженов, Х (превод), 48-49.

Списък на думите по буква