ГЛИНОЗЀМЕН

ГЛИНОЗЀМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни. Прил. от глинозем. Глиноземни циментови разтвори.

Списък на думите по буква