ГЛИНЯ̀СВАНЕ

ГЛИНЯ̀СВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от глинясвам1; аргилизация.

ГЛИНЯ̀СВАНЕ

ГЛИНЯ̀СВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от глинясвам2.

Списък на думите по буква