ГЛИСТЯ̀СВАНЕ

ГЛИСТЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от глистясвам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква