ГЛИФОГРА̀ФИЯ

ГЛИФОГРА̀ФИЯ ж. Спец. Изкуство за приготвяне на изпъкнали форми при галванопластиката, употребяващи се за изработване на клишета за печат.

— От гр. γλύ5ω 'издълбавам' + ‑графия.

Списък на думите по буква