ГЛИЦЕРИНО

ГЛИЦЕРИНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който има в състава си глицерин, напр.: глицеринофосфат, глицеринориацетат, глицеринофосфорен, глицеринофталов.

Списък на думите по буква