ГЛИЦЍН

ГЛИЦЍН, мн. няма, м. Хим. Една от най-разпространените аминокиселини, съдържаща се в почти всички природни белтъци, която взема дейно участие в обмяната на веществата; гликокол.

Списък на думите по буква