ГЛО̀БА

ГЛО̀БА1 ж. Парична сума, която се заплаща като наказание при нарушаване на някакъв закон, правилник, разпоредба. — Ей го тоя: улових го, че пасе коня си в нивите.. — Сто лева глоба. Хайде, давай парите още сега. Й. Йовков, ВАХ, 201-202. — Дойде кондукторът и аз му казах, че имам второкласен билет и че ще доплатя разликата и глобата. Д. Кисьов, Щ, 498. Че излизаше на лов без ловен билет, това не го смущаваше. Беше готов, в случай че някой акцизен стражар го спре, да плати глобата. Д. Ангелов, ЖС, 240.

ГЛО̀БА

ГЛО̀БА2 ж. Диал. 1. Пакост, щета. Селяне требува да си отварят очите, за да си избират харни, почтени и врядни хора за кметове и стареи, ако искат да няма в селото им глоба, изеднина. КН, 63.

2. Човек, който прави пакости; глобар (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква