ГЛОБА̀ЛЕН

ГЛОБА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Взет изцяло, общ. — Добре, ще говоря направо! Каква е глобалната сума? — Глобалната сума? — отстранява се опарено Виктор. — Сто хиляди? Др. Асенов, ТКНП, 182.

2. Който се отнася до всички народи, държави, до целия свят; световен. Спирането на надпреварата във въоръжаването .. ще помогне да се решат и други проблеми с глобално значение. Например да се осигури растящото население на Земята с продоволствие, суровини и енергия. П, 1978, бр. 1, 8. // Който се отнася до цялото земно кълбо, който се проявява, съществува в световен мащаб; всемирен, всеобщ. Намесата на човека, изразяваща се например в автомобилните емисии, увеличава степента на глобалното затопляне. Д, 2000, бр. 271, 5. Ядрото на протестиращите са организации, комуникиращи си чрез най-глобалното от всички явления — Интернет. ДТ, 2000, бр. 269, 13. Глобални комуникации.

3. Нов. Който е свързан с глобализация, при който се осъществява глобализация. Българската идентичност е градена в епохата на съизмерване по престиж със съседите. За глобалната епоха това обаче се оказва негодно. 24 часа, 2000, бр. 230, 8.

Ѓ Глобална мрежа. Нов. Техн. 1.Мрежа от компютри, намиращи се на голямо разстояние, при която се използват телефонни линии или други далекосъобщителни връзки. 2. Само член. Интернет. 34 % от ползвателите на Интернет споделят, че глобалната мрежа премахва чувството им за изолираност. 24 часа, 2000, бр. 130, 32. Задава се нов скандал за правото на свободен достъп до глобалната мрежа. 24 часа, 2001, бр. 69, 23. Глобална ракета. Воен. Ракета, която може да пренесе боен заряд във всяка точка на земното кълбо.

— От фр. global през рус. глобальный.

Списък на думите по буква