ГЛОБАЛИЗА̀ЦИЯ

ГЛОБАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Нов. Процес на сближаване и обединяване на икономиката, политическите отношения, културата и др. на държавите в световен мащаб, възможен благодарение на съвременните технически средства за комуникация, при който намалява значението на отделните суверенни държави;глобализиране. Процесът на глобализацията на политическите отношения започна в Близкия изток. С, 2000, бр. 2797, 12. Глобализацията може да направи богатите по-богати, а бедните — по-бедни. Протести срещу глобализацията.

— Фр. globalisation.

Списък на думите по буква