ГЛО̀БИЧКА

ГЛО̀БИЧКА ж. Умал. от глоба1; глобица.

Списък на думите по буква