ГЛО̀БУСЧЕ

ГЛО̀БУСЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от глобус. Той стана, притеснено обиколи стаята и погледна над пианото малкото земно глобусче, което някога стоеше на етажерката в неговата стая. М. Грубешлиева, ПИУ, 234.

Списък на думите по буква