ГЛОБЯ̀

ГЛОБЯ̀. Вж. глобя̀вам.

Списък на думите по буква