ГЛО̀ГА

ГЛО̀ГА ж. Диал. Чвор, чеп на дърво.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква