ГЛО̀ГОВ

ГЛО̀ГОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до растението глог, който е от или на глог (в 1 знач.). Постепенно полянките се покриха с нежна зеленина,.., на припеците по белите цветове на глоговите храсти бръмчаха пчели. Д. Ангелов, ЖС, 247-248. Тошка Татарчето държи глогова клонка, същинска щъркова глава. Г. Марковски, СК, 164. Глогова шума.

2. Който се състои от храсти глог. След девет дни Дойчиновото стадо спря над одринските баири и се запасе в целината, обрасла с хвойнов и глогов храсталак. К. Петканов, ЗлЗ, 23.

3. Който е направен от глог (в 3 знач.). Глогов чай.

Списък на думите по буква