ГЛО̀ЗГАНЕ

ГЛО̀ЗГАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от глозгам и от глозгам се; глождене.

Списък на думите по буква