ГЛО̀МОТ

ГЛО̀МОТ, мн. няма, м. Диал. Глъч, шум, трясък.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква