ГЛОМОТА̀Р

ГЛОМОТА̀Р, ‑ът, ‑а, мн. ‑и, м. Диал. Железен звънец, клопотар.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква