ГЛО̀ТКА

ГЛО̀ТКА, мн. няма, ж. Диал. Глота1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква