ГЛУЖ

ГЛУЖ, глу̀жът, глу̀жа, мн. глу̀жове, м. Диал. 1. Чвор, чеп на дърво или дъска.

2. Възел.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква