ГЛУМЀНЕ

ГЛУМЀНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от глумя и от глумя се.

Списък на думите по буква