ГЛУ̀МЧО

ГЛУ̀МЧО, ‑то, мн. ‑вци, м. Остар. Книж. Глумец. Слав: Дръж се, гарвановски треперко! (Изважда сабята си). Гавраил: Брани се, стари глумчо! Ив. Вазов, Съч. ХХ, 81.

Списък на думите по буква