ГЛУ̀ПАВ

ГЛУ̀ПАВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е с ограничени умствени способности. Противоп. умен. Това е дребен, свит и плах човек, наивен и малко глупав. Й. Йовков, Разк. I, 11. — Лукави станахте вие, селяните.. Гледам ги в съдилището... Овчичка такъв, глупав, пък той цял вълк! Елин Пелин, Съч. I, 43. Пашата изблещи срещу него очи. Долавяше той смисъла на думите му, но не напълно и се боеше да не се покаже глупав. Д. Талев, ПК, 81. — За харесване — харесвала ми е не една. И фигура хубава, и лице хубаво, а пък опознаеш ли ги по-отблизо, виждаш ги глупави, суетни. Д. Ангелов, ЖС, 125. "Сестро ле, Янке, сестро ле, / като си толкоз хубава, / защо си толкоз глупава?" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 22.

2. Който не се досеща, не знае как трябва да постъпи; недосетлив, несъобразителен. — Хе, знам ти аз болката на тебе. Ама си глупава, защо не кажеш на Бъзунека. Всичко ще направя, ама ще ти помогна. Елин Пелин, Съч. III, 129. Баща и син карали да продават магаре на пазара. Срещнал ги селянин и казал: — Гледай колко глупав човек! Магарето без товар, а той и момчето му ходят пеш. Ран Босилек, ВП, 92. Снаа, Калини душманка, / она сватове доучва: / Сватове щури, глупави, земете тънки конопци,.., / назад ѝ ръце връжете,.., / та си Калина водете! Нар. пес., СбНУ ХLIV, 233. // Който е наивен, доверчив в отношенията си с хората. И продължи: — Такава е стоката ни: не се знай цената ѝ. Искай, колкото ще искаш. А людете повекето са глупави. Само да знайш как да ги посрещнеш и как да ги изпратиш. Д. Талев, ПК, 34. Да не бе се женил, той сега би си накривил феса, но тя го улови в мрежата си,.. Да не бе се улучил той глупав. Ив. Вазов, Съч. IХ, 154. // Обикн. за млад човек — който не познава живота поради своята младост; неопитен, незрял. Майка ми мя остави млада глупава. Д. Войников, РК, 30. Един бе Чавдар войвода — / един на баща и майка,.. / мъничък майка остави, / глупав от татка отдели, / без сестра Чавдар, без братец. Хр. Ботев, Съч., 1929, 32. Иван на Рада думаше: .. "Хайде ми, Радо, пристани, / дорде си млада хубава, / дорде си малка глупава, / дорде кахъри не знаеш." Нар. пес., СбГЯ, 89. А Гьорги си ѝ думаше: "Къде да ида, мамо ма, / като съм малък и глупав / и пътищата не зная?" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 53. Не се сърди на сина си. Той е още глупав.

3. Който изразява, показва ограничени умствени способности. Изгубват се величавите изгледи на природата, сменява ги теснотата, калта и глупави лица. Ив. Вазов, Съч. ХV, 6. Слабото и проточено лице изглеждаше някак глупаво и нещастно. Й. Йовков, ВАХ, 41. Лоши хора: груб народ ни нари‑

чат: / .. / — Повинен е! Повинен е! — вси викат, / показват го глупавите му дела. Ост., 1879, бр. 2, 1.

4. Който противоречи на разума, на здравия смисъл; нелогичен, неразумен. Тези глупави обреди го възмущават, както и нейното недоверие към него. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 101. Всички почнаха да викат, да негодуват, да хулят българина, правата му и глупавите закони. Елин Пелин, Съч. IV, 126. А тетка Бисера все такива приказки измисляше, неуместни и глупави. И все ще никне, където не ѝ е мястото, ще се намеси, където никой не я кани. Д. Талев, И, 379. Глупава постъпка.

5. Който е лишен от съдържание и разумно основание, който е безпредметен, безполезен; безсмислен, празен. — Ти, Палю — .., — зарежи тая глупава служба, стига си скитал по градовете. Елин Пелин, Съч. III, 43. Животът на братята му,.., на селяните и на всички тук му се виждаше прост и глупав. Елин Пелин, Съч. III, 20. — Не, Панко, не — .. Злото със зло не може да се излекува, а само с обич и с добро.. Това е глупава работа, чичо Семо. Ти тупни злия по главата и наведнъж ще премахнеш злото. Д. Ангелов, ЖС, 133. // Който е неоснователен, неуместен, излишен. Той се ядосваше на себе си, искаше да надвие това глупаво стеснение, да се държи свободно. Й. Йовков, ЧКГ, 16. Аз напразно исках да задуша това безпричинно, глупаво безпокойство. Ив. Вазов, Съч. ХII, 82. Кажи, от тъмно зло гнетими, / на що възлагахте тогаз / надежди глупави. П. К. Яворов, Съч. I, 20.

6. За положение, ситуация и под. — който е неловък, неудобен, неприятен за някого, излагащ някого. Защото има ли по-неприятно нещо за едни доктор, по-глупаво положение, отколкото да се окуми в дома на един свой болен, който има нужда вече от поп? Ив. Вазов, Съч. IХ, 77. Дори и Димитър,.., и той се шегува с Никола, който сам беше се поставил в смешно и глупаво положение. Й. Йовков, Разк. I, 57. Поставя го в най-неестествени и глупави, в най-унизителни положения, за да го стъпчи накрай като муха или червей. Л. Стоянов, Х, 36. Не разбра дали Марина го е познала, но му стана ясно, че случката е неприятна и глупава. Д. Фучеджиев, Р, 57.

7. Разг. Пренебр. За който се смята, че е незначителен и незаслужаващ внимание. Амнистия! Че каква работа има той с някаква си глупава амнистия? Ал. Константинов, Съч. I, 34. Да си гледаш детето,.. А не само да ми везеш тия глупави гоблени. М. Грубешлиева, ПП, 287. В същност какво е донесла тя в неговия дом? Да, тази масичка е нейна, и... друго?.. Да — и тая глупава "антична" ваза! Д. Калфов, Избр. разк., 342. За миг всички потънаха в дълбок размисъл. По лицата им се беше изписало негодувание и покруса — някаква глупава римска стена проваляше всичките им намерения, всичките им кроежи. Д. Спространов, С, 42-43. Проходът на Републиката,.., нямаше да бъде завършен навреме. И то заради какво — един глупав дъжд ни попречи!... Кл. Цачев, СШ, 134. Пред мене стоят няколко глупави играчки, които са ми дошли до гуша,.. Сега? Какво да правя? Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 12.

8. Като същ. глупав<ият> м, глупава<та> ж., глупаво<то> ср., глупави<те> мн. Обикн. членувано. Човек, който е с ограничени умствени способности или е неопитен, наивен. "Ето ти дрехи за мен — помисли си царят. — Щом ги облека, ще мога веднага да познавам кой в моето царство е достоен да заема тая или оная длъжност; ще мога също тъй да различавам умните от глупавите." СЦ (превод), 77. Искам да я годя таз вечер с един мъж богат и благоразумен, а тази глупавата стои, та ми казва, че не иска ни да го знае, а камо ли да го земе. М. Балабанов, С (побълг.), 40. С глупав на път не ходи. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 137.

Списък на думите по буква