ГЛУПА̀ЧЕ

ГЛУПА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. гальов. от глупак. А Косето си спи. Ти нали го знаеш — задрямва с кокошките. Все си е такова. И нали е глупаче, нищо не разбира. Спи на мама в скута. К. Георгиев, ВБ, 73.

Списък на думите по буква