ГЛУПЀША

ГЛУПЀША м. Диал. Глупак. Обърна се малка мома, / че се присме на овчаря: — Ой овчарьо, ой глупеша, / излъга та малка мома. Нар. пес., СбНУ VII, 9.

Списък на думите по буква