ГЛУ̀ПЛА

ГЛУ̀ПЛА ж. Инидв. Глупачка. Анка: Горане, брат да ми си — кажи ми,..; женят ли се те, Горане... Горан: — Е — потрай, глупло, — потрай! Ц. Церковски, ТЗ, 83.

Списък на думите по буква