ГЛУ̀ПО

ГЛУ̀ПО нареч. Остар. Книж. Глупаво. Той гледаше глупо и безсмислено въоръжените бунтовници пред себе си и трепереше. Ив. Вазов, СбНУ II, 123. Тоз славей сѐ едната песен пей, / туй слънце — вечно валчесто — досажда, / се тоз човек, който глупо мре, живей. Ив. Вазов, Съч. III, 5. Аз от стара майка крия, / .. / Ей че глупо! Що да сторя? / Пак е майка, с ум се боря! П. К. Яворов, Съч. I, 36. — "Не! Ти си грозно цветице!" — "А ти от мен по-грозно?" Тъй глупо се протакаше таз препирня. Ст. Михайловски, ФСС, 48.

Списък на думите по буква