ГЛУ̀ПОСТ

ГЛУ̀ПОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. 1. Само ед. Качество на глупав. Докато си вън от сферата на боя, можеш още да вярваш и дори да мислиш. Прекрачиш ли обаче в огнения обръч, изведнаж те грабва някаква чудовищна безсмислица: защо е всичко това? Защо? Плюеш мислено в лицето на човешката глупост... Л. Стоянов, Х, 10. Той беше доверчив до наивност, до глупост. Ал. Константинов, БГ, 120. Мъдростта и глупостта — / два сиамски братя на света. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 40.

2. Глупава, неразумна, необмислена проява, постъпка. Парите, които ми пращаш, досега ми стигаха, но този месец направих нова глупост.. Купих си фотографически апарат. М. Грубешлиева, ПИУ, 128. Тъкачев спря пред кутията, извади писмото и като натисна тенекиеното канапче, бутна решително синия плик. И едва след това той трепна, защото му се стори, че е извършил непоправима глупост. Г. Караславов, ОХ I, 213. От тия шеги,.., още повече се помрачаваше разсъдъкът му и той захващаше да върши какви ли не глупости. Й. Йовков, АМГ, 16-17. Ела и ти с нас. Хората ще се зарадват, ако дойдеш, и ще ти простят вчерашната глупост. Макар да не смятах вчерашната си постъпка за глупост, аз реших да отида на лов за диви свини. М. Марчевски, ОТ, 361-362.

3. Думи, изрази или мисли, които са безсмислени, неразумни, несериозни, глупави; безсмислица. Аго беше много весел, приказваше безспир и разсмиваше всички с глупостите си. Й. Йовков, АМГ, 20. — Аз ще си намеря квартира и ще се преместя, щом като.. — Ти много-много глупости не приказвай! В тая къща аз съм господар. М. Грубешлиева, ПИУ, 25. — Тя го [стихотворението] донесе тази сутрин в учителската стая,.., и го хвърли на масата. — Моля ви се — каза, — кое говедо е съчинило тези глупости? А. Каралийчев, ПГ, 143. Да седнеше един стенограф да записва колкото планове и програми се предлагаха за тази вечер, то би излязъл един огромен том от глупости. Ал. Константинов, Съч. I, 265-266. Слава богу, аз получих писмото Ви и пропъдих от главата си една глупост, която не ми даваше мир през последните три-четири дни. П. К. Яворов, Съч. III, 1965, 275. — Откъде познаваш новия експерт на "Никотиана"?.. — Той вероятно те е ухажвал!.. — Ти си пиян и почваш да дрънкаш глупости. Д. Димов, Т, 116.

4. Нещо, което противоречи на здравия разум, което се преценява или представя като безсмислено, лишено от съдържание, глупаво; безсмислица. — Ние ще съставим нова легия, ще пратим хора в България, чети.. — С легии и чети? — каза студено председателят. — Всичко това е глупост; залъгалка за деца... Ст. Дичев, ЗС I, 401-402. — Е добре, може ли да устоят нашите срещу тях? Глупост е да се вярва! — Защо да е глупост? Все е по-добре да вярваш, отколкото да не вярваш! — отвърна Райчо. Д. Габе, МГ, 197. Кажи, от тъмно зло гнетими, / на що възлагахте тогаз, / надежди глупави, — кажи ми, / бих вярвал в глупости и аз!... П. К. Яворов, Съч. I, 20.

5. Като междум. Само мн. За изразяване на неодобрение, несъгласие с някого за нещо. — Ще остана тук, но съм решил да живея в станцията.. — Глупости... глупости! Това може само едно момче да измисли. А. Гуляшки, МТС, 96. — Трябва да слеза... Ще си отида в къщи сама. — Глупости!... Какво значи това? Д. Димов, Т, 692. Туй не съм чувал, ала съм чувал, че смок е смучел млякото им .. — Глупости. Само си дрънкаш — каза Марин. Й. Йовков, АМГ, 211. Вече му се струваше, че усеща топлината на селото,.. Не блееше ли някъде в мрака притоплено стадо? Глупости! Какви овце! Та той беше още толкова далеч! П. Вежинов, НС, 165.

◊ Глупости на търкалета. Разг. За означаване, че нещо казано е много глупаво, напълно безсмислено, лишено от основание. — Глупости на търкалета! Тъпотии! В. Пламенов, ПА, 34.

ГЛУПОТЀВИНА ж. Разг. Пренебр. Глупави, безсмислени, лишени от сериозно съдържание думи, изказвания, художестевени произведения и др. През целия път този човек намираше за какво да се заяжда с мен.., че се влача като последна мърда, че се зазяпвам в кичове и глупотевини. Й. Попов, ББ, 58. В една от сцените на стената Търбъровият герой с глупашка шапка (вероятно метафора на бедния откъм новини летен сезон, когато списанието е принудено да публикува глупотевини), е седнал на стол на фона на залеза. Лик, 1991, бр. 11-12, 12. Не говори глупотевини.

Списък на думите по буква